Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa 

- prowadzenie stanów ilościowo - wartościowych na podstawie dokumentów obrotu materiałowego. Program gwarantuje śledzenie zarówno przyjęć i rozchodów magazynowych, bieżącego stanu magazynowego jak i kontrolę ilości, by zagwarantować minimalne stany magazynowe. 

Program pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z obsługą magazynu w zakładzie pracy, instytucji czy urzędzie.

Obsługa słowników

 -  ewidencja materiałów w magazynach odbywa się w oparciu o indeksy materiałowe definiowane przez użytkownika. Program pozwala również na zdefiniowanie innych (dodatkowych) identyfikatorów  składników majątku.
Użytkownik, oprócz standardowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ itp.), może stworzyć dodatkowy podział ułatwiający śledzenie ruchów w magazynie, pozwalający jednocześnie na zdefiniowanie szczegółowego PK do programu finansowo - księgowego.

Obsługa lokalizacji towaru

 - program pozwala utworzyć różne rodzaje magazynów. Oprócz magazynów fizycznych (rzeczywistych) można utworzyć tak zwane magazyny logiczne (pomocnicze). Zwiększa to możliwości ewidencjonowania i rozliczania materiałów.
Możliwe są przesunięcia pomiędzy magazynami logicznymi z uwzględnieniem różnych dostaw, terminów ważności itp.

Opis stanu magazynu

- stany magazynowe aktualizowane są na bieżąco po wprowadzeniu i zaakceptowaniu każdego z dokumentów. Użytkownik na każdym z indeksów może śledzić nie tylko stan materiału, ale również wszystkie ruchy z nim związane (przyjęcia, wydania). Dla każdego z indeksów można również przeglądać listę związanych z nim dokumentów.