Nowy Moduł Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Moduł Elektronicznych Tytułów Wykonawczych wchodzi w skład pakietu DISTRICTUS i jest w pełni zintegrowany z programami Podatki Gminne, Podatek od Środków Transportowych, Opłata od Posiadania Psów, Dochody Budżetu, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Skarbu Państwa oraz Opłaty za Usuwanie Odpadów.

Moduł zapewnia:

  • tworzenie elektronicznego tytułu wykonawczego w obrębie jednego dokumentu
  • tworzenie elektronicznego tytułu wykonawczego w obrębie wielu dokumentów przeznaczonych dla jednego organu egzekucyjnego
  • pliki xml są zgodne z formatem określonym przez Izbę Skarbową w Szczecinie 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z działem marketingu.