Jednolity Plik Kontrolny

Oprogramowanie pakietu DISTRICTUS zostało rozbudowane o nowe funkcjonalności związane z przygotowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.
 Najnowsze wersje naszego oprogramowania zawierają moduł JPK VAT, który umożliwia:

  • przygotowanie danych źródłowych z systemów dziedzinowych DISTRICTUS (moduły windykacyjne i finansowo-księgowe),
  • poprawę i uzupełnienie danych JPK,
  • utworzenie pliku XML, wysłanie przy pomocy klucza uwierzytelniającego oraz pobranie UPO.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.